Registreren

Wijkbeurzen stad Gent

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor.

 Het Vrijwilligerspunt Gent was aanwezig tijdens de Wijkbeurs Rabot-Blaisantvest. Deze vond plaats op zaterdag 09 september 2017 in het Gerechtsgebouw Gent.


Het Vrijwilligerspunt Gent is aanwezig op de Wijkbeurs Brugse Poort op zaterdag 23 september 2017 in de Watt Factory, Drongensesteenweg 41, 9000 Gent. Het Vrijwilligerspunt geeft informatie over vrijwilligerswerk en helpt bij het registreren van vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties.