Registreren

Wijkbeurzen stad Gent

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor.

Het Vrijwilligerspunt Gent was op zaterdag 03 februari 2018 tijdens de wijkbeurs Mariakerke.

Het Vrijwilligerspunt Gent zal op zaterdag 24 februari 2018 ook aanwezig zijn op de volgende wijkbeurs Wondelgem. Deze vindt plaats in de H. Hartkerk, H. Hartplein, 9040 SibntÂmandsberg van 09h30 tot 12h30
Het Vrijwilligerspunt geeft informatie over vrijwilligerswerk en helpt bij het registreren van kandidaat-vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties.